De ergste vijand van beleggers<br/>(dat zijn ze zelf)

De ergste vijand van beleggers
(dat zijn ze zelf)

Quintets visie op vermogen beschermen en laten groeien

Het is een wetenschap én een kunst om de juiste balans te vinden tussen uw vermogen beschermen, en het laten groeien. De financiële wereld is een technisch vakgebied, maar wordt ook gedreven door emoties. Benjamin Graham, een van de grondleggers van het moderne beleggen, zei ooit: ‘Het grootste probleem van beleggers, en zelfs hun grootste vijand, zijn ze hoogstwaarschijnlijk zelf’. Op een stijgende markt leidt de angst van de belegger om de boot te missen tot irrationele geestdrift. Op een dalende markt lijkt het een goed idee om aandelen te verkopen en ze daarna opnieuw te kopen tegen een lagere prijs, maar het is bijna onmogelijk om dit elke keer precies goed te timen. Dus wat moeten beleggers doen? We bespreken het in dit artikel.

De eerste pijler van onze beleggingsfilosofie is om vermogen te beschermen en te laten groeien. Hiertussen zit een dunne lijn: beschermen we het vermogen niet goed genoeg, dan ondergaan onze beleggingen mogelijk meer scherpe pieken en dalen. Beschermen we het vermogen te krampachtig, dan groeien de beleggingen niet hard genoeg om inflatie voor te blijven. Hieronder ga ik dieper in op drie manieren waarop beleggers hun vermogen kunnen beschermen én laten groeien.

Daniele Antonucci

Daniele Antonucci

Co-Head of Investment & Chief Investment Officer
Daniele Antonucci

Daniele Antonucci

Daniele Antonucci is a managing director, co-head of investment and chief investment officer at Quintet Private Bank. Based in London, he’s a voting member of the investment committee. As head of research, Daniele oversees the investment strategy feeding into portfolios. He chairs the network of chief strategists, which communicates the house view on the economy and financial markets to clients and the media.

Prior to joining Quintet in 2020 as chief economist and macro strategist, Daniele served as chief euro area economist at Morgan Stanley. Earlier, he worked at Capital Economics, Merrill Lynch, Moody’s KMV and the Confederation of Italian Industry. Daniele holds a master’s degree in economics from Duke University and graduated from the Sapienza University of Rome. He’s an ECB Shadow Council member.

1. Hoe beschermt u uw beleggingen tegen sterke volatiliteit? Kies voor spreiding in uw portefeuille en jaag niet alleen de winnaars na.

Over dit onderwerp schreef ik al in mijn vorige blog : het eerste wat u kunt doen om volatiliteit te beperken is een gediversifieerde portefeuille creëren. Oftewel: breng spreiding aan in uw beleggingen. Dit betekent dat uw blootstelling op elk vlak beperkt houdt.

Door te spreiden stelt u uw portefeuille bloot aan een breed scala aan beleggingen die binnen verschillende scenario’s verschillende resultaten opleveren. Slecht presterende beleggingen compenseert u met beter lopende beleggingen: zo kunt u de invloed van lokale gebeurtenissen (zoals spanningen in het Midden-Oosten) beperken.

Geen enkele strategie biedt de garantie dat de waarde van een portefeuille zonder enige tegenslag stijgt. Niemand kan immers de trend van een markt opstuwen. Maar spreiding kan de volatiliteit binnen portefeuilles verminderen en voor betere resultaten zorgen, in tegenstelling tot strategieën die uitsluitend zijn gericht op specifieke beleggingscategorieën en geografische regio’s.

Een voorbeeld is onze strategische portefeuillesamenstelling: binnen de belangrijkste regio’s en categorieën acteren wij als langetermijnbeleggers. We hebben deze strategie teruggerekend tot halverwege de jaren 2000 en kwamen tot de conclusie dat deze samenstelling betere resultaten had opgeleverd dan aandelen-/obligatieportefeuilles met uitsluitend een smallere regionale focus, zoals alleen Europa.

Hoewel dit natuurlijk nuttig is als illustratie, nemen we elke backtest zelf met een korreltje zout. Vergeet niet dat niets echte beleggings- en marktervaring kan vervangen en dat, zoals altijd, in het verleden behaalde resultaten geen garantie zijn voor toekomstige rendementen.

2. Hoe beschermt u uw beleggingen als inflatie op uw rendement drukt? Blijf gefocust op uw strategie en laat het rente-op-rente-effect zijn werk doen.

Als de inflatie 2% per jaar is, dan is 100 euro, pond of dollar over 25 jaar nog maar 60 waard. Met 4% inflatie daalt die waarde naar 36. Op de vraag wat hij de belangrijkste uitvinding van de mens vond, antwoordde Einstein: ‘Het effect van samengestelde interest’. Het schijnt dat Einstein dit rente-op-rente-effect het achtste wereldwonder noemde. Het helpt om inflatie de baas te blijven.

Samengesteld beleggen is een eenvoudige en krachtige strategie. Het houdt in dat u het rendement op uw beleggingen opnieuw belegt, in plaats van het uit te laten keren. Zo wordt groei vermenigvuldigd en kan een klein bedrag na verloop van tijd flink gestegen zijn.

Samengesteld beleggen werkt het best als u niet impulsief meegaat met de kortetermijnbewegingen van de markt, en uw geld houdt waar het is. De reden: op de lange termijn versterken de stijgingen zichzelf. Denk aan de zogenoemde 72-regel: een vuistregel om de verdubbelingstijd van een belegging te berekenen. Stel, iemand biedt u de kans om 100 eenheden van uw valuta te beleggen in vastgoed tegen een rendement van 10% per jaar. Deel 72 door 10: dat is 7,2. Dit is het aantal jaar dat het kost om de waarde van uw belegging te verdubbelen als u uw rendement steeds opnieuw belegt. Zou u 7,2 jaar lang het jaarlijkse rendement van 10% laten uitbetalen zonder dit geld opnieuw te beleggen, dan zou u maar 172 verdienen.

Door alle nieuwsberichten, zoals over de situatie in het Midden-Oosten of de Russische invasie van Oekraïne, is het vanzelfsprekend dat u voorzichtig bent. Maar hoewel het niet zo risicovol lijkt om uw rendement geheel te laten uitbetalen bij elke nieuwe wereldgebeurtenis, mist u in dat geval misschien de boot en laat u uw vermogen niet voldoende groeien om inflatie vóór te blijven.

Het rente-op-rente-effect is de reden waarom we binnen onze strategie het grootste rendement behalen met onze langetermijnbeleggingen, die we – u raadt het al – voor lange tijd aanhouden.

3. Hoe behoedt u uw portefeuille voor grote risico’s? Wees gematigd en goed geïnformeerd.

Binnen een langetermijnstrategie kan het goed zijn om portefeuilles een bepaalde kant op te bewegen op basis van verwachtingen over de kortere termijn. Maar gematigdheid is cruciaal als u neerwaartse risico’s wilt beperken. Het is onmogelijk om uzelf te beschermen tegen alle risico’s – welke beschermingstactiek u ook kiest, u loopt altijd het risico dat u het mis heeft.

Stel, u verwacht dat aandelen op de lange termijn goede resultaten zullen boeken, maar dat ze het door een verwachte recessie op de korte termijn minder goed zullen doen dan obligaties. Dan kunt u uw portefeuille beschermen tegen de dalende koersen door aandelen te verkopen en obligaties aan te kopen. Als u al uw aandelen verkoopt, maar de koersen blijken niet te dalen, loopt u rendement mis. Als u niets verkoopt, en de koersen zakken wél in, dan lijdt u verlies. Hier is gematigdheid de ideale koers.

We bewegen portefeuilles in een bepaalde richting op basis van onze standpunten, die onderbouwd zijn door onderzoek. We gooien het roer dus niet in één keer volledig om. Vergelijk het met alles inzetten op rood of zwart: als u dat doet, loopt u het risico dat u alles verliest. Maar als u uw beleggingen spreidt (dus u zet in op verschillende zwarte en rode nummers) wint u misschien minder, maar verliest u ook minder.

Hoe verhoudt deze visie zich tot onze portefeuilles?

Op dit moment bezitten we meer staatsobligaties, minder aandelen en minder risicovol krediet ten opzichte van onze portefeuillesamenstelling op de lange termijn. Laten we aandelen als voorbeeld nemen. Hoewel het een aantrekkelijke categorie voor de middellange termijn is, houden we minder aandelen aan dan gebruikelijk (en meer hoogwaardige staatsobligaties) omdat we denken dat de bredere aandelenmarkt op korte termijn te maken kan krijgen met hogere volatiliteit.

Toch beleggen we nog steeds in aandelen voor een gespreide blootstelling aan beleggingen waarmee we op verschillende momenten resultaten kunnen boeken (zie punt 1). Bovendien willen we ervan profiteren om het rendement op deze aandelen opnieuw te beleggen (zie punt 2). Tot slot beperken we het kortetermijnrisico van inzakkende economische groei en geopolitieke spanningen door te beleggen in diverse aandelen met lage volatiliteit uit de Verenigde Staten en Europa, die het bij deze scenario’s over het algemeen beter doen dan de bredere markt (zie punt 3).

Dit document is bedoeld als marketing materiaal. Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. (“Quintet”), een vennootschap opgericht naar Luxemburgs recht. Quintet is gevestigd aan Boulevard Royal 43, L-2449 te Luxemburg en is ingeschreven in het Luxemburgse ondernemingsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) met nummer B 6.395. Quintet staat onder toezicht van de ECB en de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). 

Dit document heeft uitsluitend een informatief karakter, vormt geen individueel (fiscaal of beleggings)advies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op dit document. In geval een product, dienst of advies wordt genoemd, kan dit alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie. Alle (fiscale of beleggings)beslissingen op basis van de genoemde informatie zijn voor uw rekening en risico. U dient zelf te (laten) bepalen of het product of de dienst voor u geschikt is. Quintet en haar werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van (een deel van) dit document.

De opgenomen informatie is aan veranderingen onderhevig en Quintet heeft na de publicatiedatum van de tekst geen verplichting om de informatie overeenkomstig aan te passen of daarover te informeren.

Als de lening/het krediet wordt uitgedrukt in een andere valuta dan uw basisvaluta, kunnen wisselkoersschommelingen van invloed zijn op het te betalen bedrag.

Quintet is houder van het auteursrecht op de inhoud van dit document, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is niet toegestaan om de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te vermenigvuldigen of verder te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Quintet In het privacy statement op onze website staat hoe wij met uw gegevens omgaan (https://www.quintet.com/en-gb/data-protection).

Contact us