Europa opnieuw bekeken

Europa opnieuw bekeken

Counterpoint - July 2024

Net als het grillige weer de afgelopen weken was ook het politieke klimaat in Europa onrustig. Zoals verwacht, won Labour de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Bij de Franse parlementsverkiezingen won extreemrechts veel minder dan gevreesd en de werd partij - tegen de verwachting in - niet de grootste. Het risico van een onorthodox beleid, inclusief aanzienlijke overheidsuitgaven, is daarmee voorlopig geweken. Dat biedt een koopkans voor Europese aandelen en obligaties.

Een tip voor beleggers die zich proberen te positioneren voor politieke resultaten is: doe het niet. Ze zijn moeilijk te voorspellen en het is nog moeilijker om in te schatten hoe de markt reageert. De beleggingen die wij doen, worden gedreven door een grondig onderzoek van de financieel-economische kenmerken (zoals waardering) en technische kenmerken zoals (koers)momentum van een beleggingscategorie. Bovendien nemen we deze beslissingen in de context van onze wereldwijd gediversifieerde portefeuille, die de impact van lokale gebeurtenissen minimaliseert. Een verlies in een deel van de portefeuille kan worden gecompenseerd door een winst elders. Dit betekent natuurlijk niet dat we niet naar verkiezingsuitslagen moeten kijken. Het beleggingscomité en ik waren al bezig met de voorbereidingen om onze positie in Europese aandelen te vergroten, omdat we van mening zijn dat de fundamentele argumenten daarvoor overtuigend zijn. We hebben deze trade in de aanloop naar de Franse verkiezingen even uitgesteld, omdat we ons bewust waren van de risico's. Nu dat risico sterk is afgenomen, hebben we besloten om het belang in Europese aandelen te verhogen. 

Daniele Antonucci

Daniele Antonucci

Daniele Antonucci is a managing director, co-head of investment and chief investment officer at Quintet Private Bank. Based in Luxembourg, he jointly chairs the investment committee, owning decision-making and performance outcomes. As head of research, Daniele oversees the investment strategy feeding into portfolios and the teams of specialists across asset classes and solutions, ranging from macro, fixed income and equities to funds, alternatives, and structured products and derivatives. He leads the network of chief strategists, communicating the house view on the economy and markets to financial advisors, clients and the media.

Prior to joining Quintet in 2020 as chief economist and macro strategist, Daniele served as chief euro area economist at Morgan Stanley in London. Daniele completed the High Performance Leadership Programme at Saïd Business School, University of Oxford, holds a master’s degree in economics from Duke University and graduated from the Sapienza University of Rome. Featured in The Economist and Financial Times and often quoted in the generalist press, he’s a published author in finance and economics journals and investment magazines, a frequent speaker on CNBC and Bloomberg TV, and an ECB Shadow Council member.

Grotere positie in Europese aandelen 

In onze Mid-Year Outlook stelden we dat we niet alles overhoop gingen halen om opnieuw te beginnen met een nieuwe visie, alleen omdat het jaar halverwege is. In plaats daarvan passen we ons aan de markten aan en proberen we te anticiperen op wat er mogelijk komen gaat. Ons basisscenario is nu: een 'zachte landing' voor de Amerikaanse economie (vertragende maar wel positieve groei), een lichte groeiversnelling in de eurozone en enige stabilisatie in China. 

In de eurozone is de inflatie sinds de piek in oktober 2022 gestaag gedaald. Nu nadert de inflatie de 2%-doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB). Vorige maand verlaagde de centrale bank de beleidsrente voor het eerst in vijf jaar. Wij denken dat de ECB in september opnieuw zal verlagen. Dit vermindert een belangrijke tegenwind (hoge rente) voor economische groei. De geschiedenis laat zien dat renteverlagingen de aandelenmarkten stimuleren, zolang er geen recessie komt. Gezien onze visie dat in Europa de kans op aantrekkende groei groter is dan de kans op een recessie, is het een logische volgende stap om meer in Europese aandelen te beleggen. De hogere rente van de afgelopen jaren heeft niet alleen de inflatie maar ook de consumptie en investeringen afgeremd. Renteverlaging stimuleert juist de groei. We verwachten dit jaar nog een of twee renteverlagingen van de ECB, wat Europese aandelen verder ten goede kan komen. 

Hoewel er langetermijneffecten kunnen zijn, betwijfelen we of de recente verkiezingen in Europa een wezenlijke impact zullen hebben op Europese aandelen, als we kijken naar de komende 6 tot 12 maanden. Het verdeelde nieuwe parlement in Frankrijk beperkt de ruimte voor onorthodox beleid, omdat de noodzaak om coalities te vormen ook betekent dat er naar compromissen moet worden gezocht. In Italië, waar sinds oktober 2022 een rechtse coalitie aan de macht is, heeft de rechtse regering de negatieve standpunten over het lidmaatschap van de euro losgelaten en hebben aandelen relatief goed gepresteerd. 

Winst nemen op wereldwijde smallcap-aandelen


We zijn nu overwogen in Europese aandelen: we bezitten er meer van in vergelijking met onze strategische assetallocatie (onze positionering voor de lange termijn) terwijl we onze brede aandelenblootstelling ongeveer gelijk houden. Daarom financieren we deze aankoop door wat andere aandelen te verkopen. Nu de vooruitzichten in de VS (positieve, maar vertragende groei, minder dan verwachte en latere renteverlagingen) en Europa (positieve en versnellende groei, meer en eerdere renteverlagingen) veranderen, hebben we besloten om winst te nemen op onze wereldwijde smallcap-positie ten opzichte van obligaties. We gebruiken de vrijkomende middelen om de uitbreiding van onze Europese aandelenbelegging te financieren.

Dit betekent dat we niet langer denken dat smallcaps het op de korte termijn beter zullen doen dan largecaps. Daarom vullen we de aandelenposities in onze beheerportefeuilles voornamelijk met largecap-bedrijven. We doen dit zowel de beleggingsfondsen als via individuele aandelen. Deze laatstgenoemde ‘single-line aandelenportefeuille’ bevat zowel Europese als Amerikaanse bedrijven. 

Meer Europese obligaties, minder Amerikaanse staatsobligaties

Binnen vastrentende waarden houden we onze overwogen positie in investment-grade obligaties (in euro’s). Deels omdat we het effectieve rendement dat deze obligaties bieden, aantrekkelijk vinden, maar ook omdat een renteverlaging door de ECB in een aantrekkende economie een steun in de rug is. We zijn al geruime tijd onderwogen in Europese staatsobligaties. Het was niet duidelijk wanneer de ECB de rente zou verlagen en als je echt je vastrentende positie wilde vergroten, dan boden investment-grade obligaties in euro’s aantrekkelijkere rendementen.

Terwijl we onze overwogen positie in investment-grade obligaties (in euro’s) handhaven, nemen we nu ook een overwogen positie in op kortlopende Europese staatsobligaties. Kortlopende obligaties zijn namelijk het gevoeligst voor rentewijzigingen van centrale banken. Nu de ECB de beleidsrente verlaagt, kunnen Europese staatsobligaties met een looptijd van een tot drie jaar profiteren omdat de obligatiekoersen stijgen als de markt rente daalt. Omdat de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, de Amerikaanse beleidsrente nog niet verlaagt (en misschien te weinig doet in vergelijking met de marktverwachtingen van een paar verlagingen dit jaar) financieren we de aankoop van kortlopende Europese staatsobligaties door een deel van onze Amerikaanse staatsobligaties te verkopen.

Wilt u de positionering van uw portefeuille met ons bespreken? Uw Client Advisor staat u graag te woord. 

Wij nemen de tijd om te luisteren
We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

Onze andere publicaties:

Dit document is bedoeld als marketing materiaal. Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. (“Quintet”), een vennootschap opgericht naar Luxemburgs recht. Quintet is gevestigd aan Boulevard Royal 43, L-2449 te Luxemburg en is ingeschreven in het Luxemburgse ondernemingsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) met nummer B 6.395. Quintet staat onder toezicht van de ECB en de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). 

Dit document heeft uitsluitend een informatief karakter, vormt geen individueel (fiscaal of beleggings)advies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op dit document. In geval een product, dienst of advies wordt genoemd, kan dit alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie. Alle (fiscale of beleggings)beslissingen op basis van de genoemde informatie zijn voor uw rekening en risico. U dient zelf te (laten) bepalen of het product of de dienst voor u geschikt is. Quintet en haar werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van (een deel van) dit document.

De opgenomen informatie is aan veranderingen onderhevig en Quintet heeft na de publicatiedatum van de tekst geen verplichting om de informatie overeenkomstig aan te passen of daarover te informeren.

Als de lening/het krediet wordt uitgedrukt in een andere valuta dan uw basisvaluta, kunnen wisselkoersschommelingen van invloed zijn op het te betalen bedrag.

Quintet is houder van het auteursrecht op de inhoud van dit document, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is niet toegestaan om de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te vermenigvuldigen of verder te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Quintet In het privacy statement op onze website staat hoe wij met uw gegevens omgaan (https://www.quintet.com/en-gb/data-protection).

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2024. All rights reserved. Privacy Statement

Contact us