Gegevensbescherming - Quintet Group en filialen

Gegevensbescherming - Quintet Group en filialen

We zijn een private bank die actief is in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk: we hebben kantoren in België, Duitsland en Nederland, een kantoor in Denemarken en een dochteronderneming in het Verenigd Koninkrijk.Bij Quintet Private Bank is de bescherming van uw persoonlijke gegevens onze eerste prioriteit: 
 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze persoonsgegevens zijn informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wat een individu identificeert, kan zo eenvoudig zijn als een naam of een nummer, maar kan ook andere identificatie omvatten, zoals een IP-adres of een cookie-identificatiecode. 

Op wie is de GDPR van toepassing?

De GDPR is van toepassing op elke organisatie die informatie over personen gebruikt of verzamelt. 

Deze organisaties treden op als verwerkingsverantwoordelijke of als verwerker, afhankelijk van hun bedrijfsactiviteiten. 

Quintet Privébankieren is een verwerkingsverantwoordelijke voor de volgende betrokkenen: 

  • Cliënten, Prospects
  • Bestuursleden, werknemers of kandidaten  
  • Leveranciers met inbegrip van IT-providers, aannemers, zakelijke contacten en andere mensen met wie de bank een relatie heeft of met wie zij contact moet opnemen.

Quintet Privébankieren treedt op als verwerker bij het aanbieden van bewaring of asset servicing voor particulieren of professionele Cliënten, zoals: 

Fondsbeheerders en Financiële Tussenpersonen ( = FIM), ManCo, Verzekeringen  

Wat is de rol en verantwoordelijkheid van een verantwoordelijke voor de verwerking?

Quintet Privébankieren bewaart persoonsgegevens en bepaalt hoe en waarom deze persoonsgegevens worden verwerkt. Zo worden bijvoorbeeld de contactgegevens van de Cliënt ( = wat) persoonsgegevens verzameld in onze centraal banking systemen ( = hoe) om ons in staat te stellen met de cliënt te communiceren bij de uitvoering van de overeenkomst ( = waarvoor)

Wij garanderen onze betrokkenheid door maatregelen te nemen die voldoen aan de vereisten van de 7 principes voor gegevensbescherming: 

  1. Transparantie en rechtmatigheid

Privacyverklaringen per doelgroep

Particuliere cliënt 

Professionele cliënt

Kandidat 

Gebruikers website

Quintet Privacy Notice:

EN    FR    DE  NL


B2B Privacy Notice:

  EN    

Candidate Privacy Notice:

EN    

Cookies Policy:

  1. Specifiek doel: we verzamelen je gegevens op basis van de behoeften en vereisten met betrekking tot de diensten die we aan je leveren.

  2. Minimalisatie : we verzamelen alleen de minimaal noodzakelijke informatie met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

  3. Nauwkeurigheid : we controleren of uw persoonlijke gegevens up-to-date zijn tijdens ons proces voor het beoordelen van klantdossiers. 

  4. Bewaring : we bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

  5. Beveiliging: we hebben de meest geschikte technische en organisatorische maatregelen getroffen om beveiligingsincidenten te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig getest en herzien.

  6. Verantwoordingsplicht : we zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en kunnen aantonen dat we aan de regels voldoen (we hebben bijvoorbeeld een register van verwerkingsactiviteiten die we regelmatig controleren.). 

Wat zijn uw rechten?

Wees u ervan bewust dat u controle hebt over uw gegevens die door ons worden verzameld. U hebt het recht om:

 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke gegevens en we zullen proberen alle klachten tijdig op te lossen.

Gebruik de volgende gegevens om contact op te nemen met onze Group Data Protection Office: 


Europese Kantoren  

UK dochteronderneming

Group Data Protection Officer,
Quintet Private Bank (Europe) S.A. 43, Boulevard Royal - L- 2955 Luxembourg

Email: DPOGROUP@QUINTET.COM
 
Toezichthoudende autoriteit: Commission Nationale pour la Protection des données (CNPD)

DPO aangewezen aan CNPD : Maria-Dolores Perez
Brown Shipley Data Protection Officer,
No. 1 Spinningfields 1 Hardman Square Manchester M3 3EB 

Email: DPO@brownshipley.co.uk 

Supervisory Authority : Information Commissioner's Office (ICO)

DPO UK: Margaret Hyde 


* Let op: sommige nationale wetten kunnen worden herzien door de nationale wetgever, waardoor het toepassingsgebied of het kader in het betreffende land wordt aangepast

Contact us