Nieuwe cyclus op komst

Nieuwe cyclus op komst

COUNTERPOINT OUTLOOK 2023

INTRODUCTIE

Een jaar verdeeld in (bijna) twee helften

In het afgelopen jaar werden de financiële markten gedomineerd door stijgende rentes, omdat de belangrijkste centrale banken er alles aan deden om de aanhoudende hoge inflatie in toom te houden. Deze ruk aan de economische handrem heeft gewerkt. 

De eurozone en het Verenigd Koninkrijk krijgen aan het begin van 2023 waarschijnlijk te maken met een recessie. Ook de Amerikaanse economie zal naar verwachting op een bepaald moment krimpen, maar in mindere mate.

De aanhoudend hoge inflatie werd deels veroorzaakt door de verstoorde olie- en gastoevoer vanuit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Hierdoor stegen de energieprijzen. Naar verwachting houden deze moeilijke omstandigheden in de eerste helft van het nieuwe jaar aan. Een andere negatieve invloed op de wereldeconomie is het zerocovidbeleid van China. Door een reeks van langdurige lockdowns raakten fabrikanten en hun toeleveranciers in de problemen, waardoor de export van het land inzakte. Maar nu China de coronaregels lijkt te gaan versoepelen, zou de groei weer kunnen aantrekken.

Overgangsfase van de markten
In onze visie gaan de omstandigheden vanaf de lente weer verbeteren, omdat dan de cyclus van renteverhogingen eindigt, de inflatie zichtbaar stagneert en China steeds verder opengaat. Deze veranderingen luiden naar verwachting een nieuwe wereldwijde economische cyclus in, waarbij de belangrijkste regio's in hun eigen tempo groeien.

Met deze transitie in het komende jaar voor de markten is onze overtuiging dat de beleggingsstrategie aan het begin van 2023 niet zozeer gericht moet zijn op verhogen of verlagen van risico's binnen portefeuilles, maar juist op beleggingen binnen sleutelcategorieën en -regio's. Aan de andere kant kunnen onverwachte gebeurtenissen voor grote verschuivingen in het beleggerssentiment zorgen. Dit is duidelijk gebleken in de afgelopen jaren. Daarom volgen we de markten nauwgezet om aanjagers te identificeren die een reden kunnen zijn om onze positionering aan te passen. Daniele Antonucci
Chief Economist & Macro Strategist


TERUG NAAR BOVEN
Na een van de meest uitdagende beleggingsjaren van de afgelopen decennia is de huidige cyclus bijna ten einde. Het begin van een nieuwe cyclus is in zicht, wat ruimte biedt voor een nieuw beleggingsklimaat.

BELEGGINGSFOCUS

De ene cyclus eindigt, de volgende begint


Hoe verandert ons wereldbeeld?

Dankzij een afzwakkende inflatie en rentes van centrale banken die halverwege 2023 hun piek bereiken, worden hoogwaardige vastrentende waarden aantrekkelijk. Naast (defensieve) Amerikaanse aandelen zijn aandelen van opkomende markten, ondersteund door versoepelingen van de coronamaatregelen in China, ook geschikte beleggingen om voor spreiding in portefeuilles te zorgen.

De wereldwijde economie: stagneren, stoppen, stijgen

We verwachten dat de huidige cyclus van matige groei en renteverhogingen aanhoudt in het eerste kwartaal van 2023, uitlopend in het tweede kwartaal. Daarna begint er een nieuwe cyclus, die volgens ons wordt gekenmerkt door drie grote verschuivingen.

house icon


De inflatie bereikt een piek, en zwakt dan af.

hammer icon


De centrale banken verhogen de rente niet meer.

graph icon


De Chinese economie trekt aan.


Bronnen: Quintet Research, Refinitiv. Toelichting: stippellijn = eigen vooruitzichten


MEER OVER DEZE VERSCHUIVINGEN TERUG NAAR BOVEN

Hoe verandert ons wereldbeeld?

Financiële markten: kwalitatief hoogwaardige obligaties eindelijk weer aantrekkelijk 

Kwalitatief hoogwaardige obligaties lijken eindelijk te gaan doen wat ze behoren te doen: spreiding bieden in gemengde portefeuilles. Ze zijn niet alleen een bron van rendement, maar dienen ook als bescherming tegen inzakkende aandelenmarkten. Dit geldt met name voor staatsobligaties. Nu we het einde van de renteverhogingscycli door centrale banken naderen, zullen obligatierentes inzakken (wat betekent dat de koersen stijgen).

In onze visie is dit niet het moment om meer risico’s in portefeuilles te nemen. Daarom blijven we relatief iets minder beleggen in aandelen. In combinatie met een verhoogde allocatie naar obligaties zou dit de neerwaartse risico’s in portefeuilles moeten verminderen in het geval van een tegenvallende groei. Binnen onze aandelensamenstellingen houden we vast aan onze filosofie: bedrijven met sterke balansen, groeipotentie en een hoog rendement op het geïnvesteerde kapitaal.

ONZE INZICHTEN 

Belangrijkste macro- en marktvooruitzichten 


De Amerikaanse economie lijkt relatief veerkrachtig.

We denken dat de Amerikaanse inflatie zijn hoogtepunt voorbij is, en dat de Amerikaanse aandelenmarkt in 2023 weer opleeft na de slechte resultaten in 2022. De rentes op Amerikaanse staatsobligaties zijn ook aantrekkelijk vanwege de economische terugval die we in de eerste helft van het jaar verwachten.

Lees verder >

We verwachten een recessie in de eurozone. 

We zijn van mening dat, in tegenstelling tot de Verenigde Staten, de inflatie in de eurozone zijn hoogtepunt nog moet bereiken. Dit betekent dat de Europese Centrale Bank de rente moet blijven verhogen. Wanneer de inflatie in de eurozone over zijn piek heen is, dan zal dat een keerpunt voor de trend in obligatierentes markeren.

Lees verder >

Aantrekkelijke waarderingen in diverse opkomende markten

De Chinese economie is een belangrijke aanjager van groei in diverse opkomende markten. We denken dat de Chinese overheid de economie in 2023 zal stimuleren en tegen de trend van de zwakke wereldwijde groei zal ingaan. Daarom geloven we dat beleggingen in opkomende markten, zowel aandelen als staatsobligaties (uitgegeven in USD), in 2023 goede resultaten kunnen opleveren.

Lees verder >

TERUG NAAR BOVEN

Voor 2023 denken we dat de US dollar
licht zal verzwakken, waardoor centrale banken van
opkomende landen minder snel genoodzaakt
zijn de rente te verhogen

PORTEFEUILLES

Onze portefeuillesamenstelling

We beginnen 2023 met een behoudende positionering met een aandelenweging die onder de strategisch norm en een obligatieweging die daarboven ligt. Tegelijkertijd blijven we waakzaam: ontwikkelingen in het beleggingsklimaat staan nooit stil en omstandigheden kunnen snel veranderen. Daarom zijn we erop voorbereid om onze portefeuilles aan te passen als onze visie op de economie, het monetaire beleid of het begrotingsbeleid verandert.
Aandelen
Te vroeg om risico’s aan portefeuilles toe te voegen
Een daling van de inflatie en een mogelijk einde van de renteverhogingscycli door centrale banken in 2023, zijn positieve factoren voor koerswinstverhoudingen. Bedrijfswinsten en de verwachtingen daaromtrent zijn echter niet immuun voor recessies. Wij vinden het daarom te vroeg om nu al in te spelen op een duurzaam herstel van aandelenmarkten...

Lees Meer Over Onze Portefeuilles
Te vroeg om risico’s aan portefeuilles toe te voegen
Obligaties
Obligaties
We hebben de weging in staatsobligaties onlangs vergroot in lijn met onze visie op de wereldeconomie en rentemarkten. We verwachten dat obligatierentes in de loop van 2023 dalen, omdat de inflatie minder hard stijgt en financiële markten meer renteverlagingen gaan verdisconteren...

Lees Meer Over Onze Portefeuilles

Obligaties
US dollar en goud
US dollar en goud
Wanneer de Fed niet langer vooruit loopt op andere centrale banken in zijn renteverhogingscyclus, valt er een belangrijke steunpilaar van de sterke dollar weg. Voor 2023 verwachten we eerst een US dollar die stabiel zal zijn, maar die in de loop van het jaar wat kan verzwakken...

Lees Meer Over Onze Portefeuilles

US dollar en goud
TERUG NAAR BOVEN

This document is designed as marketing material. This document has been composed by Quintet Private Bank (Europe) S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and company register under number B 6.395 and having its registered office at 43, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (“Quintet”). Quintet is supervised by the CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) and the ECB (European Central Bank).
This document is for information purposes only, does not constitute individual (investment) advice and investment decisions must not be based merely on this document.

Whenever this document mentions a product, service or advice, it should be considered only as an indication or summary and cannot be seen as complete or fully accurate. All (investment) decisions based on this information are at your own expense and at your own risk. It is up to you to (have) assess(ed) whether the product or service is suitable for your situation. Quintet and its employees cannot be held liable for any loss or damage arising out of the use of (any part of) this document. All copyrights and trademarks regarding this document are held by Quintet, unless expressly stated otherwise. You are not allowed to copy, duplicate in any form or redistribute or use in any way the contents of this document, completely or partially, without the prior explicit and written approval of Quintet. See the privacy notice on our website for how your personal data is used (https://group.quintet.com/en-gb/gdpr).

The contents of this document are based on publicly available information and/or sources which we deem trustworthy. Although reasonable care has been employed to publish data and information as truthfully and correctly as possible, we cannot accept any liability for the contents of this document.

Investing involves risks and the value of investments may go up or down. Past performance is no indication of future performance. Any projections and forecasts are based on a certain number of suppositions and assumptions concerning the current and future market conditions and there is no guarantee that the expected result will ultimately be achieved. Currency fluctuations may influence your returns.

The information included is subject to change and Quintet has no obligation after the date of publication of the text to update or inform the information accordingly.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2022.All rights reserved. Privacy Statement

Contact us