Nieuwe cyclus op komst

Nieuwe cyclus op komst

ONZE PORTEFEUILLESAMENSTELLING

PORTEFEUILLE

Onze portefeuillesamenstelling


We beginnen 2023 met een behoudende positionering met een aandelenweging die onder de strategisch norm en een obligatieweging die daarboven ligt. Tegelijkertijd blijven we waakzaam: ontwikkelingen in het beleggingsklimaat staan nooit stil en omstandigheden kunnen snel veranderen. Daarom zijn we erop voorbereid om onze portefeuilles aan te passen als onze visie op de economie, het monetaire beleid of het begrotingsbeleid verandert. 

Aandelen
Te vroeg om risico’s aan portefeuilles toe te voegen
Een daling van de inflatie en een mogelijk einde van de renteverhogingscycli door centrale banken in 2023, zijn positieve factoren voor koerswinstverhoudingen. Bedrijfswinsten en de verwachtingen daaromtrent zijn echter niet immuun voor recessies. Wij vinden het daarom te vroeg om nu al in te spelen op een duurzaam herstel van aandelenmarkten.

Onze positionering:
  • We houden vast aan onze strategie om minder in aandelen te beleggen dan de strategische norm. Gecombineerd met een hogere weging in hoogwaardige obligaties, verwachten we dat onze portefeuilles daardoor relatief beter bestand zijn voor het risico op tegenvallende groeivooruitzichten.
  • We behouden onze voorkeur voor Amerikaanse aandelen vanwege de algehele kwaliteit van markt. Opkomende markten vinden we daarnaast aantrekkelijk gewaardeerd en de winstverwachtingen zijn er relatief laag (winsten kunnen verwachtingen daardoor makkelijker overtreffen).
  • We zijn ervan overtuigd dat de verslechterende economische omstandigheden in de eurozone onvoldoende tot uiting komen in de koersen/ winstverwachtingen van aandelenmarkten in de eurozone.
  • Fundamenteel sterke bedrijfsmodellen met groeipotentieel en een hoog rendement op het geïnvesteerde kapitaal, blijven belangrijke pijlers in onze aandelenselectie.
  • We blijven de ontwikkelingen op macro-economisch, politiek en monetaire gebied nauwlettend volgend, zodat we tijdig kunnen anticiperen op veranderingen in de beleggingsomgeving.
Te vroeg om risico’s aan portefeuilles toe te voegen
Obligaties
Voorkeur voor hoogwaardige kwaliteit en opkomende markten
Onze positionering:
  • We hebben de weging in staatsobligaties onlangs vergroot in lijn met onze visie op de wereldeconomie en rentemarkten. We verwachten dat obligatierentes in de loop van 2023 dalen, omdat de inflatie minder hard stijgt en financiële markten meer renteverlagingen gaan verdisconteren.
  • Amerikaanse staatsobligaties zijn in het bijzonder aantrekkelijk na de sterk gestegen rentes in 2022 en nu de inflatie zijn hoogtepunt lijkt te hebben bereikt.
  • Ook voor de eurozone verwachten we dat de piek in de inflatie en de beleidsrente, die met enige vertraging de VS volgen, tot betere rendementen voor obligatiebeleggers zullen zorgen. Dit geldt ook voor kwalitatief hoogwaardige Europese bedrijfsobligaties.
  • De weging in Amerikaanse high-yield en investment-grade bedrijfsobligaties hebben we verlaagd, omdat de risicopremies onvoldoende zijn in het licht van een zwakkere economische groei.
  • We behouden onze allocatie naar staatsobligaties van opkomende markten (uitgegeven in USD) vanwege de aantrekkelijke rentevergoeding en de verwachte heropening van China.
Voorkeur voor hoogwaardige kwaliteit en opkomende markten
US dollar en goud
US dollar zal aan kracht inleveren, goud kan profiteren van een piek in de reële rente
Wanneer de Fed niet langer vooruit loopt op andere centrale banken in zijn renteverhogingscyclus, valt er een belangrijke steunpilaar van de sterke dollar weg. Voor 2023 verwachten we eerst een US dollar die stabiel zal zijn, maar die in de loop van het jaar wat kan verzwakken.

Wij zijn van mening dat goud enigszins kan profiteren wanneer we de piek in reële rente (nominale rente, gecorrigeerd voor inflatie) zouden zien. Een zwakkere US dollar op termijn kan goud eveneens ondersteunen.
US dollar zal aan kracht inleveren, goud kan profiteren van een piek in de reële rente
TERUG NAAR BOVEN
Contact us