Nieuwe cyclus op komst

Nieuwe cyclus op komst

HOE VERANDERT ONS WERELDBEELD

BELEGGINGSFOCUS

De ene cyclus eindigt, de volgende begint


Hoe verandert ons wereldbeeld? 

Dankzij een afzwakkende inflatie en rentes van centrale banken die halverwege 2023 hun piek bereiken, worden hoogwaardige vastrentende waarden aantrekkelijk. Aandelen van opkomende markten, ondersteund door versoepelingen van de coronamaatregelen in China, zijn ook geschikte beleggingen om voor spreiding in portefeuilles te zorgen. 

De wereldwijde economie: stagneren, stoppen, stijgen

We verwachten dat de huidige cyclus van matige groei en renteverhogingen aanhoudt in het eerste kwartaal van 2023, uitlopend in het tweede kwartaal. Daarna begint er een nieuwe cyclus, die volgens ons wordt gekenmerkt door drie grote verschuivingen.

De snelheid van de wereldwijde economische groei neemt begin 2023 waarschijnlijk verder af, maar later in het jaar zet het herstel in.

We verwachten dat de economische activiteit in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk onder hogere druk zal staan dan die in de Verenigde Staten en China.

De inflatie bereikt een piek, en zwakt dan af.

De inflatie begint af te nemen - eerst in de Verenigde Staten, daarna in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk. Maar waarschijnlijk blijven we boven het niveau van vóór de covidpandemie.

De centrale banken verhogen de rente niet meer.

De Amerikaanse Federal Reserve kondigt aan dat de rente niet meer zal worden verhoogd. De Europese Centrale Bank en de Bank of England volgen. In 2023 verwachten we echter geen renteverlagingen.

De Chinese economie trekt aan.

De overheid versoepelt het zerocovidbeleid en stimuleert de economie met aanvullende maatregelen. Vanaf dit lage niveau trekt de groei langzaam maar zeker aan.
Binnen onze aandelensamenstellingen houden we vast aan onze filosofie: bedrijven met sterke balansen, groeipotentie en een hoog rendement op het geïnvesteerde kapitaal.
Financiële markten

Financiële markten: kwalitatief hoogwaardige obligaties eindelijk weer aantrekkelijk
Kwalitatief hoogwaardige obligaties lijken eindelijk te gaan doen wat ze behoren te doen: spreiding bieden in gemengde portefeuilles. Ze zijn niet alleen een bron van rendement, maar dienen ook als bescherming tegen inzakkende aandelenmarkten. Dit geldt met name voor staatsobligaties. Nu we het einde van de renteverhogingscycli door centrale banken naderen, zullen obligatierentes inzakken (wat betekent dat de koersen stijgen).

In onze visie is dit niet het moment om meer risico’s in portefeuilles te nemen. Daarom blijven we relatief iets minder beleggen in aandelen. In combinatie met een verhoogde allocatie naar obligaties zou dit de neerwaartse risico’s in portefeuilles moeten verminderen in het geval van een tegenvallende groei. Binnen onze aandelensamenstellingen houden we vast aan onze filosofie: bedrijven met sterke balansen, groeipotentie en een hoog rendement op het geïnvesteerde kapitaal.
Onze beleggingsovertuigingen voor het komende jaar samengevat:

  • We denken dat Amerikaanse aandelen en aandelen van opkomende markten betere resultaten opleveren dan aandelen uit de eurozone. Die laatste vinden wij overgewaardeerd, vanwege de grote kans op een recessie die onvoldoende wordt weerspiegeld in de winstverwachtingen van analisten.

  • Kwalitatief hoogwaardige obligaties worden steeds aantrekkelijker naarmate de rente wordt opgestuwd, de groei vermindert en de inflatie inzakt.

  • We denken dat obligaties van lage kwaliteit onder druk komen te staan, met name de obligaties waarvan de risicopremies (het verschil in obligatierente vergeleken met een staatsobligatie van dezelfde looptijd) te laag lijken.

  • De US dollar zal waarschijnlijk eerst stabiliseren en later in het jaar verzwakken ten opzichte van andere belangrijke valuta's.

eye
TERUG NAAR BOVEN
Contact us