Hoogwaardige obligaties worden aantrekkelijker

Hoogwaardige obligaties worden aantrekkelijker

Counterpoint - September 2023
We verwachten dat de belangrijkste centrale banken hun renteverhogingscyclus zullen onderbreken nu het tempo van de wereldwijde economische groei de komende maanden vertraagt. Dat maakt hoogwaardige obligaties nog aantrekkelijker.
Wat kan er veel veranderen in een zomer

Aan het begin van de zomer ging ik op vakantie, toen de obligatierentes daalden en aandelen het goed deden. Maar er kan veel veranderen in één zomer. Obligatierentes zijn gestegen en aandelen worden volatieler. De markt is aan het verschuiven. 

Met deze gedenkwaardige zomer achter de rug, hebben we binnen het beleggingsteam gesproken over deze tegenkrachten, en over de gevolgen voor de manier waarop we het vermogen van onze cliënten beleggen. De conclusie: omdat het ernaar uitziet dat de volatiliteit zal aanhouden, blijven we defensief beleggen binnen onze portefeuilles. Aan de andere kant biedt de volatiliteit niet alleen risico's, maar ook kansen. Daarom heeft het beleggingsteam drie acties gepland om die risico's te beperken en de kansen aan te grijpen. 

De eerste actie heeft te maken met de kans op een recessie in de eurozone en het VK, waardoor staatsobligaties aantrekkelijker worden. Waarom? Vanwege de kettingreactie die een recessie kan veroorzaken op obligatierentes. Als de groei vertraagt en een economie in een recessie terechtkomt, kan de centrale bank stimuleringsmaatregelen nemen door de rente te verlagen. Daalt de rente, dan daalt ook de staatsobligatierente. Maar inflatie speelt hierin een cruciale rol, omdat een toenemende inflatie juist niet gepaard gaat met lage rentetarieven. Het goede nieuws is dat de inflatie in de eurozone duidelijk zijn piek heeft gehad, en dat de inflatie in het Verenigd Koninkrijk ook aan het dalen is – hoewel niet zo sterk als in de eurozone en de Verenigde Staten. Deze inflatiedaling betekent dat een piek in de rente nabij is. Daarom denken wij dat dit het juiste moment is om te profiteren van de rentes op staatsobligaties uit de eurozone, voordat centrale banken de rente in 2024 verlagen om de economische groei te stimuleren.

De tweede actie is een reactie op de tegenvallende opleving van China en heeft invloed op onze aandelenportefeuille in Azië-Pacific en Japan. Het herstel dat we dit jaar van China hadden verwacht, is uitgebleven. Dit heeft meerdere oorzaken, die we onder ‘Beleggingsfocus verder uitleggen. Uiteindelijk concludeerden we dat we geen snelle ommekeer hoeven te verwachten wat betreft aandelen uit China en Azië-Pacific in bredere zin. Eén lichtpuntje in de regio is Japan. Maar de drijvende kracht achter dat herstel is het laagwaardigere segment van de markt: we zien geen lage koersen meer en we denken dat beleggers inmiddels bekend zijn met het hervormings- en herstelscenario. Daarom hebben we onze aandelen uit Azië-Pacific van de hand gedaan en richten ons in plaats daarvan op aandelen uit ontwikkelde markten.

De derde actie is dat we in onze vooruitzichten de kans op een Amerikaanse recessie lager inschatten, hoewel die kans aanzienlijk blijft. Als de VS toch in een recessie raakt, verwachten we dat die mild zal zijn dankzij de economische veerkracht die we tot nu toe hebben gezien. Dit is belangrijk omdat er daardoor minder kans is op dividendverlagingen dan verwacht. Het beleggingsteam heeft daarom besloten om, binnen onze blootstelling aan Amerikaanse dividendaandelen, de focus weer te verleggen naar de bredere Amerikaanse markt. 

Tot slot wil ik als Italiaan iets zeggen over de Rugby World Cup. We begonnen het toernooi in de eerste ronde met een recordoverwinning, en dit zeg ik niet om op te scheppen. Het helpt ons eraan herinneren dat het momentum op de markt snel kan veranderen, net als in een rugbywedstrijd. Daarom is het van groot belang om ons te blijven richten op de lange termijn, en een gevarieerd team (oftewel, een gevarieerde portefeuille) op te bouwen met een breed scala aan kwaliteiten, dat tegen zelfs de grootste tegenstand is opgewassen. Dit is ook het onderwerp van mijn nieuwste House View-blog over portefeuillespreiding.

Daniele Antonucci

Daniele Antonucci

Co-Head of Investment & Chief Investment Officer
Daniele Antonucci

Daniele Antonucci

Daniele Antonucci is a managing director, co-head of investment and chief investment officer at Quintet Private Bank. Based in London, he’s a voting member of the investment committee. As head of research, Daniele oversees the investment strategy feeding into portfolios. He chairs the network of chief strategists, which communicates the house view on the economy and financial markets to clients and the media.

Prior to joining Quintet in 2020 as chief economist and macro strategist, Daniele served as chief euro area economist at Morgan Stanley. Earlier, he worked at Capital Economics, Merrill Lynch, Moody’s KMV and the Confederation of Italian Industry. Daniele holds a master’s degree in economics from Duke University and graduated from the Sapienza University of Rome. He’s an ECB Shadow Council member.
GRAFIEK VAN DE MAAND
Obligatierentes pieken meestal rond een top in de beleidsrente
Naast ons langdurige standpunt dat de Amerikaanse Federal Reserve binnenkort op de pauzeknop van de renteverhogingscyclus zal drukken, zijn we nu ook van mening dat de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England (BoE) hun rentepiek naderen. Maar deze centrale banken zullen de rente de rest van het jaar waarschijnlijk hoog houden, en de verlaging pas in 2024 doorvoeren. Een naderende rentepiek maakt obligatierentes aantrekkelijk, omdat ze waarschijnlijk weer zullen dalen als de centrale banken de rente verlagen.

Er zijn tekenen dat de hogere rente het bedoelde effect hebben: de inflatie daalt en de economische activiteit zakt in. Intussen laten de centrale banken doorschemeren dat we de rentepiek naderen. Dat wil niet zeggen dat de strijd tegen de inflatie gewonnen is, maar het tij is wel aan het keren. Wij verwachten dat de centrale banken de rente de komende maanden hoog zullen houden om een opleving van de inflatie te voorkomen. Deze hoge rente zet de economische activiteit onder druk. Als die vervolgens vertraagt, zullen centrale banken de rente in 2024 verlagen om de groei te ondersteunen. 

Als de rente een hoogtepunt bereikt, worden obligaties aantrekkelijker. Uit het verleden is gebleken dat obligatierentes over het algemeen meebewegen met de beleidsrente, zoals de grafiek hieronder laat zien. Daarom denken we dat het nu een goed moment is om langerlopende obligaties uit de eurozone toe te voegen aan portefeuilles om te profiteren van de hogere rentes, voordat ze weer inzakken. Tegelijkertijd bouwen we daarmee een buffer op voor het geval dat de economische vooruitzichten verslechteren.

Top Chart

Bronnen: Quintet, Refinitiv. Kernrente op eurozone-obligaties uitgedrukt als het gemiddelde van de rente op Duitse en Franse benchmarkstaatsobligaties. 

Beleggingsfocus
Chinees positivisme verandert in pessimisme

Gedurende het jaar hebben we onze macrovooruitzichten gebaseerd op drie standpunten: 

Wat betreft de eerste twee vooruitzichten liggen we op koers, maar het herstel van China valt tegen en neemt een negatieve wending.

Wat is er aan de hand?

Na de heropening van de Chinese economie is het herstel niet verlopen zoals we hadden verwacht. We hebben het eerder gehad over de kans die China had om de groei te stimuleren, omdat de inflatie in die regio geen rol speelde, zoals in het Westen. Maar tot nu toe hebben we daar nauwelijks iets van gezien. Toen China eerder heropende dan verwacht en de People's Bank of China de rente verlaagde om de groei te stimuleren, waren de vooruitzichten gunstig. Na een korte run op Chinese aandelen bleven de rendementen achter bij die van de wereldmarkt. Deze tegenvaller is deels te verklaren door de wereldwijde inzakkende vraag naar goederen, waardoor de Chinese export werd geraakt. Maar er zijn ook problemen op Chinese bodem. De verkoop in de detailhandel, de industriële productie en de bedrijfsinvesteringen blijven allemaal achter. Tel daar een vastgoedcrisis bij op, en de vooruitzichten voor China zijn niet geweldig.

Waar kijken we naar?

Aandelen worden goedkoper naarmate we op de wereldkaart van West naar Oost bewegen. Aantrekkelijke waarderingen leveren niet te missen kansen op in Azië, omdat beleggers aandelen goedkoop kunnen kopen in vergelijking met historische gemiddelden. Maar daar is een reden voor. We hebben het eerder gehad over de problemen van China – die risico's kunnen van negatieve invloed zijn op de hele regio Azië-Pacific. 

Aandelen uit de eurozone en het Verenigd Koninkrijk worden momenteel redelijk gewaardeerd en liggen op het historische gemiddelde. Maar vanwege de kans op een recessie in beide regio's is het toch niet het risico waard om de blootstelling aan deze markten te vergroten. Er zijn namelijk aantrekkelijke rentes voorhanden in de vorm van minder risicovolle beleggingen zoals staatsobligaties. 

Dat brengt ons bij de duurdere kant van de aandelenmarkt: de Verenigde Staten. Een selecte groep aandelen die de bredere markt opstuwt, vormt de drijvende kracht achter de sterke resultaten van Amerikaanse aandelen in 2023. Hoewel onze aandelenportefeuille voor een groot deel bestaat uit Amerikaanse aandelen, houden we om bovenstaande reden een iets verminderde blootstelling aan ten opzichte van onze strategische langetermijnallocatie. Bovendien houden we vast aan zowel Amerikaanse als Europese aandelen met een lage volatiliteit, omdat ze bescherming bieden tegen een dalende markt.

Vanwege de grote onzekerheid houden we vast aan Amerikaanse en Europese aandelen met lage volatiliteit.
Portefeuille
Aanpassingen onder het oppervlak
Onze portefeuillesamenstelling levert dit jaar positieve rendementen op, dankzij onze langetermijnallocatie naar wereldwijde aandelen en obligaties. Onze vooruitzichten voor de komende 12 maanden zijn behoudend, omdat we verwachten dat het effect van de renteverhogingen nu pas zal doorwerken in markten die gevoelig zijn voor groeiveranderingen, zoals aandelen. We behouden onze totale allocatie naar obligaties en aandelen, maar binnen de belangrijkste beleggingscategorieën passen we een aantal veranderingen toe.

Voortbouwend op onze Amerikaanse staatsobligaties hebben we besloten om staatsobligaties uit de eurozone met een langere looptijd toe te voegen. Historisch gezien worden de rentes aantrekkelijk nu we de rentepiek naderen. Bij een inzakkende economische groei en inflatie zullen de obligatierentes dalen en de koersen stijgen. Dit is hét moment om te profiteren van aanzienlijke rentes tegen een redelijk laag risico. Zoals we hierboven al uitlegden, blijft ons totale belang in obligaties onveranderd. We hebben deze aankoop gefinancierd door de verkoop van een aantal kortlopende staatsobligaties.  

Kijken we naar aandelen, dan hebben we besloten onze blootstelling aan aandelen uit Azië-Pacific te beëindigen, omdat ze slechtere rendementen opleveren dan verwacht. De achterblijvende groei en de tegenvallende stimuleringsmaatregelen in China blijven van negatieve invloed op aandelen uit de regio Azië-Pacific en Japan. Ondanks de aantrekkelijke koersen in China hebben we besloten om ons opnieuw te richten op aandelen uit ontwikkelde markten en onze verdeling weer in lijn te brengen met onze langetermijnallocatie. 

Daarnaast verschuiven we onze focus op Amerikaanse aandelen met hoogwaardig dividend naar de bredere Amerikaanse aandelenmarkt. De gedachtegang hierachter is dat we portefeuilles kunnen beschermen tegen een dalende markt door te beleggen in aandelen waarbij in het verleden niet is gekort op dividend. Maar omdat de Amerikaanse economie tot nu toe veerkrachtiger blijkt dan gedacht, verwachten we geen dividendkortingen, waardoor dit marktsegment achter kan blijven bij de Amerikaanse aandelenmarkt als geheel. 

Staatsobligaties
Tactical_positionning_for_government_bonds
Krediet
Tactical_positionning_for_credit
Aandelen
Tactical_positionning_for_equities
Liquideiten & Goud
Tactical_positionning_for_cash_gold
Wij nemen de tijd om te luisteren
We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

Onze andere publicaties:

Dit document is bedoeld als marketing materiaal. Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. (“Quintet”), een vennootschap opgericht naar Luxemburgs recht. Quintet is gevestigd aan Boulevard Royal 43, L-2449 te Luxemburg en is ingeschreven in het Luxemburgse ondernemingsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) met nummer B 6.395. Quintet staat onder toezicht van de ECB en de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). 

Dit document heeft uitsluitend een informatief karakter, vormt geen individueel (fiscaal of beleggings)advies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op dit document. In geval een product, dienst of advies wordt genoemd, kan dit alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie. Alle (fiscale of beleggings)beslissingen op basis van de genoemde informatie zijn voor uw rekening en risico. U dient zelf te (laten) bepalen of het product of de dienst voor u geschikt is. Quintet en haar werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van (een deel van) dit document.

De opgenomen informatie is aan veranderingen onderhevig en Quintet heeft na de publicatiedatum van de tekst geen verplichting om de informatie overeenkomstig aan te passen of daarover te informeren.

Als de lening/het krediet wordt uitgedrukt in een andere valuta dan uw basisvaluta, kunnen wisselkoersschommelingen van invloed zijn op het te betalen bedrag.

Quintet is houder van het auteursrecht op de inhoud van dit document, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is niet toegestaan om de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te vermenigvuldigen of verder te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Quintet In het privacy statement op onze website staat hoe wij met uw gegevens omgaan (https://www.quintet.com/en-gb/data-protection).

Contact us