Europese groene scheuten

Europese groene scheuten

Counterpoint – mei 2024

Het is eindelijk lente en het lijkt erop dat het weer geleidelijk beter wordt. We waren zo gewend aan de somberheid van maart en april dat het misschien logisch was om dezelfde omstandigheden voor mei te verwachten. Maar de zonneschijn kwam onverwacht. Anders gezegd, in beleggingsjargon: ten opzichte van onze sombere prognoses kregen we een positieve verrassing.

In de eurozone (en het Verenigd Koninkrijk) zien we iets soortgelijks gebeuren. De eurozone vertoonde tekenen van herstel in het eerste kwartaal van dit jaar, toen de economie uit de milde recessie van de tweede helft van vorig jaar kwam. De groei overtrof de verwachtingen tegen het snelste tempo sinds het derde kwartaal van 2022. Omdat de inflatie blijft afzwakken, verwachten we dat de Europese Centrale Bank (ECB) in juni zal beginnen met het verlagen van de rente, nog vóór de Amerikaanse Federal Reserve (Fed).

In het licht van de verbeterende vooruitzichten voor Europa, een trend die volgens ons ondergewaardeerd wordt in de markt, heb ik samen met het Investeringscomité besloten om de mix van activa die we in deze regio aanhouden, te heroriënteren. Als de vooruitzichten verbeteren, is het verstandig om de aandelenblootstelling te verhogen en de obligatieblootstelling te verlagen, wat we deze maand hebben gedaan.

Daniele Antonucci

Daniele Antonucci

Daniele Antonucci is a managing director, co-head of investment and chief investment officer at Quintet Private Bank. Based in London, he’s a voting member of the investment committee. As head of research, Daniele oversees the investment strategy feeding into portfolios. He chairs the network of chief strategists, which communicates the house view on the economy and financial markets to clients and the media.

Prior to joining Quintet in 2020 as chief economist and macro strategist, Daniele served as chief euro area economist at Morgan Stanley. Earlier, he worked at Capital Economics, Merrill Lynch, Moody’s KMV and the Confederation of Italian Industry. Daniele holds a master’s degree in economics from Duke University and graduated from the Sapienza University of Rome. He’s an ECB Shadow Council member.

Winsten vastzetten op Europese obligaties 


In de afgelopen drie maanden hielden we meer Europese kwaliteitsobligaties aan ten opzichte van onze activaspreiding voor de lange termijn. We geloven nog steeds dat het hoogwaardige bedrijfsobligaties zijn, maar de prijs van deze obligaties is gestegen (waardoor het rendement, dat omgekeerd evenredig is met de prijs, gedaald is). Deze prijsstijging weerspiegelt de marktverwachtingen van een betere economische groei en renteverlagingen door de ECB rond het midden van het jaar.

De belangrijkste waarderingsmaatstaf voor bedrijfsobligaties is de 'spread'. Eenvoudig gezegd, is dit het rendementsverschil tussen bedrijfsobligaties en risicoloze obligaties. Als de spread kleiner wordt, betekent dit dat bedrijfsobligaties het goed doen. Als de spread krimpt tot onder het langetermijngemiddelde, is dat een signaal dat waarderingen misschien relatief duurder worden. Dat is waar we ons nu bevinden, dus we hebben onze blootstelling verminderd.

Heroriëntatie naar Europese aandelen

De Europese economie lijkt weer aan te trekken en dan hebben we het niet alleen over de cijfers van het bruto binnenlands product (bbp). Als het alleen daarom zou gaan, zou men elke verbetering met een korreltje zout moeten nemen. Dit komt omdat concepten zoals het bbp, hoewel ze nuttig zijn, een blik op de economie bieden door de achteruitkijkspiegel. Meer actuele en toekomstgerichte indicatoren, zoals de inkoopmanagersindexen (PMI's) en het consumentenvertrouwen, laten zien dat de economie van de eurozone zich aan het herstellen is. In het licht van het vooruitzicht van renteverlagingen vanaf juni, nu de inflatie is afgenomen tot 2,4% (zeer dicht bij de ECB-doelstelling van 2%), denken wij dat dit herstel zich wel eens zou kunnen doorzetten.

Onze overschakeling van Europese obligaties naar aandelen kan worden bekeken als een voortzetting van wat we vorige maand uitgevoerd hebben, toen we ons geheroriënteerd hebben van Europese aandelen met een minimale volatiliteit naar de bredere Europese markt. De logica was dat de groei in Europa nog steeds zwak was, maar niet langer verslechterde. Integendeel, de groei leek zijn dieptepunt te hebben bereikt. Daarom achtten we het onwaarschijnlijk dat Europese sectoren met een minimale volatiliteit (die het relatief goed doen als de economie verslechtert) beter zouden presteren dan de bredere Europese markt. Dit is hetzelfde concept. Wij denken dat het weinig waarschijnlijk is dat Europese aandelen (zonder het Verenigd Koninkrijk) slechter zullen presteren dan wereldwijde aandelen en daarom beleggen we in deze markt, waar de waarderingen aantrekkelijk zijn.

Een actieve beheersbenadering van de Europese aandelenportefeuille

Misschien weet u al dat we onlangs de eerste twee van een reeks multimanagerfondsen, ons QMM-fondsengamma, hebben gelanceerd die we samen met BlackRock hebben gecreëerd. In april lanceerden we het QMM Actively Managed US Equity Fund en het QMM Actively Managed Global High Yield Bond Fund.

Het QMM-fondsengamma, dat toonaangevende externe beheerders groepeert met als doel om beter te presteren dan de referentie-index door verschillende stijlen van actieve beheerstrategieën te combineren, is beschikbaar voor alle cliënten van Quintet, ongeacht of ze in onze modelportefeuilles beleggen of een portefeuille op maat of adviesportefeuille aanhouden. 

Vorige week lanceerden we ons derde QMM-fonds: het Actively Managed Continental European Equity Fund. Onze belegging in Europese aandelen zonder het VK van deze maand werd uitgevoerd via dit nieuwe fonds. 

Hoe dit allemaal samenpast met als doel om de portefeuilles te beschermen

In onze vorige Counterpoint vermeldden we dat we onze aandelen- en obligatiespreiding begin 2024 hadden teruggebracht naar “neutraal”. Ter herinnering: dit betekent simpelweg dat onze kortetermijnspreiding op één lijn ligt met onze langetermijnspreiding - in ieder geval voor aandelen en obligaties. Onze verkoop van Europese kwaliteitsobligaties en aankoop van Europese aandelen zonder het VK betekent, technisch gezien, dat we nu iets meer aandelen aanhouden ten opzichte van onze langetermijnspreiding, maar het is belangrijk om dit in de juiste context te plaatsen. 

Hoewel de vooruitzichten voor Europa (en meer in het algemeen) lijken te verbeteren, mogen we echter niet op onze lauweren rusten. We doen deze transactie niet omdat we geloven dat Europese aandelen zullen stijgen. In feite hebben we nog steeds een lichtjes verlaagde blootstelling aan Europese aandelen, maar minder dan voorheen. Ook houden we nog steeds meer Europese kwaliteitsobligaties aan ten opzichte van onze langetermijnspreiding, maar ook hier minder dan voorheen. We denken nog steeds dat deze activaklasse aantrekkelijk is op middellange termijn en het lijkt dus opportuun om een goede rente te blijven innen. 

Ons doel bestaat erin om het vermogen van onze cliënten te beschermen en te doen groeien. Daarom denken we dat het goed is om stap voor stap te werk te gaan en onze hypotheses over de markten, de economie en de bedrijven te valideren. We willen zien of het Europese herstel dat we voor ogen hebben, en dat we beginnen te zien in de cijfers, zich echt steviger doorzet.

Wil u de positionering van uw portefeuille bespreken of wenst u meer informatie over het QMM-fondsengamma? Uw Client Advisor helpt u graag verder.

Wij nemen de tijd om te luisteren
We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

Onze andere publicaties:

Dit document is bedoeld als marketing materiaal. Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. (“Quintet”), een vennootschap opgericht naar Luxemburgs recht. Quintet is gevestigd aan Boulevard Royal 43, L-2449 te Luxemburg en is ingeschreven in het Luxemburgse ondernemingsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) met nummer B 6.395. Quintet staat onder toezicht van de ECB en de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). 

Dit document heeft uitsluitend een informatief karakter, vormt geen individueel (fiscaal of beleggings)advies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op dit document. In geval een product, dienst of advies wordt genoemd, kan dit alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie. Alle (fiscale of beleggings)beslissingen op basis van de genoemde informatie zijn voor uw rekening en risico. U dient zelf te (laten) bepalen of het product of de dienst voor u geschikt is. Quintet en haar werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van (een deel van) dit document.

De opgenomen informatie is aan veranderingen onderhevig en Quintet heeft na de publicatiedatum van de tekst geen verplichting om de informatie overeenkomstig aan te passen of daarover te informeren.

Als de lening/het krediet wordt uitgedrukt in een andere valuta dan uw basisvaluta, kunnen wisselkoersschommelingen van invloed zijn op het te betalen bedrag.

Quintet is houder van het auteursrecht op de inhoud van dit document, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is niet toegestaan om de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te vermenigvuldigen of verder te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Quintet In het privacy statement op onze website staat hoe wij met uw gegevens omgaan (https://www.quintet.com/en-gb/data-protection).

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2024. All rights reserved. Privacy Statement

Contact us