Piek in beleidsrente in zicht

Piek in beleidsrente in zicht

Counterpoint - Augustus 2023
Het hoogtepunt van de inflatie is voorbij, met name in de VS, maar de beleidsrente blijft stijgen. De laatste tijd is de boodschap van de centrale banken helder: de strijd tegen de inflatie is nog niet gestreden. Maar hoewel de piek in de beleidsrente verder naar boven blijft opschuiven, denken we dat we deze nu in zicht hebben. We bereiken de piek alleen iets later dan we aanvankelijk hadden verwacht.
Hoger, maar niet voor lang
Onze verwachting eerder dit jaar was dat de beleidsrentes halverwege het jaar hun piek zouden bereiken. Maar omdat de inflatie beleggers blijft verrassen - met name in het Verenigd Koninkrijk (VK) - wijzen centrale banken nog steeds op hogere rentes voor een langere periode. Desondanks verwachten we dat de rente zijn hoogtepunt bijna heeft bereikt, zij het iets later dan we hadden verwacht.

De economische groei en inflatie zwakken af. Daardoor wordt het steeds minder aannemelijk dat de hoge rente lang aanhoudt. De inflatie in de VS is nu ongeveer 3%: meer dan 6 procentpunt lager dan het hoogtepunt van vorig jaar, en lager dan in Japan. In de eurozone is de inflatie bijna gehalveerd na het hoogtepunt van 10,6% in 2022. Toch laten de centrale banken zich niet in de kaarten kijken wat betreft aankomende rentestijgingen. In plaats daarvan kopen ze tijd om de aankomende economische data te beoordelen, omdat de kerninflatie (de inflatie exclusief voedsel- en energieprijzen) nog steeds hoog is, met name in het VK waar het cijfer nauwelijks is gedaald.

Dus ondanks de positieve reacties van de markt op de dalende algemene inflatiecijfers, is de strijd nog niet voorbij. We denken echter dat we nu de laatste ronde ingaan en verwachten dat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) nog één renteverhoging doorvoert. De mogelijkheid bestaat zelfs dat de rente helemaal niet meer verhoogd hoeft te worden. De Europese Centrale Bank (ECB) daarentegen zal de rente nog enige tijd blijven verhogen. De Bank of England (BoE) heeft met grotere uitdagingen te maken om de aanhoudend hoge inflatie in het VK te bestrijden. De Britse centrale bank heeft bevestigd dat er misschien een recessie voor nodig is om de inflatie flink en blijvend de kop in te drukken. Er heerst grote onzekerheid over hoe ver de BoE de beleidsrente in het VK wil laten stijgen, maar op dit moment houden we rekening met een piek van 6%.

Net als in het Westen worstelen de Aziatische economieën ook met de impact van inzakkende productie en wereldwijde groei, versterkt door de aanhoudende handelsspanningen. Toch gloort er nog hoop: omdat deze regio niet kampt met hoge inflatie zijn er steunmaatregelen mogelijk in de vorm van lage rente en fiscale stimulering, met name in China. Anderzijds zien we in Japan op dit moment een herstel van de economie en bedrijfswinsten, positieve inflatietrends en structurele hervormingen.

Over het algemeen blijft de situatie behoorlijk onzeker. Daarom houden we vast aan onze behoudende positionering met een accent op hoogwaardige obligaties en kwaliteitsaandelen met een hoog dividendrendement of lage volatiliteit. In combinatie met een lichte voorkeur voor Aziatische aandelenmarkten (inclusief Japan), beogen we met deze positionering deels te profiteren van stijgende koersen én tegelijkertijd portefeuilles bestendiger maken voor het geval de volatiliteit op financiële markten toeneemt. 


Daniele Antonucci, Co-Head of Investment & Chief Investment Officer


Grafiek van de maand
Hoe sterker de inflatie afneemt, hoe eerder de beleidsrente zijn piek bereikt
Centrale banken zullen waarschijnlijk stoppen met hun renteverhogingen, alleen op een hoger niveau dan aanvankelijk verwacht. We denken dat de Fed ruimte heeft om nog één verhoging door te voeren, en de ECB nog twee, maar de BoE zal de rente naar verwachting vaker verhogen omdat de inflatie in het VK geen duidelijke afname laat zien.

De inflatiecijfers dalen wereldwijd, maar de kerninflatie (de inflatie exclusief voedsel- en energieprijzen) is nog altijd hoog. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de dienstensector veerkrachtig is gebleken. In de VS is de inflatie al aanzienlijk gedaald, waardoor de Fed eerder vandaag dan morgen de renteverhogingen zal stopzetten. Hoewel uit recente cijfers in het VK bleek dat de inflatie iets meer afneemt dan verwacht, blijft het niveau nog steeds erg hoog. Dit kan meer renteverhogingen van de BoE tot gevolg hebben. De ECB bevindt zich tussen de Fed en BoE – hier gaat het om het aantal resterende rentestappen.

graph

Bronnen: Quintet, Refinitiv. Toelichting: stippellijn = eigen vooruitzichten

Beleggingsfocus
De relatieve aantrekkelijkheid van aandelen is matig en kan verder verslechteren
Troebele vooruitzichten voor de markt en de economie houden aan. Daardoor blijven hoogwaardige obligaties aantrekkelijker dan aandelen.

Wat is er aan de hand?

In onze halfjaarlijkse vooruitzichten bespraken we dat Amerikaans schatkistpapier met een looptijd van 6 maanden net zo veel opleverde als het winstrendement (winst gedeeld door marktkapitalisatie) van de S&P 500. Sindsdien is het verschil in de VS groter geworden. In het VK is een vergelijkbare situatie ontstaan nu obligaties met een looptijd van 10 jaar een hoger effectief rendement hebben dan het dividendrendement op de FTSE 100. Dus ondanks de lage volatiliteit van dit moment lijkt de risico-rendementsverhouding van aandelen op korte termijn verslechterd te zijn. 

Waar kijken we naar?

Nu centrale banken de rente blijven verhogen als reactie op de inflatie, stijgt de rente op schatkistpapier mee. Maar aangezien de inflatie een dalende lijn heeft ingezet, denken we dat het opwaarts potentieel beperkt is. Dat maakt hoogwaardige obligaties aantrekkelijk op de huidige niveaus.

In het VK zijn de vooruitzichten wat betreft de inflatie nog steeds onzeker. We verwachten dat de Bank of England de rente zal verhogen naar 6%. De verwachtingen van de markt fluctueren sterk, van 6,5% tot zo'n 5,85% op het moment van schrijven. De effectieve rente op staatsobligaties is de afgelopen weken gestegen, waardoor deze hoger ligt dan het dividendrendement op de FTSE 100. Britse staatsobligaties zijn hierdoor aantrekkelijker geworden, maar het pad van de inflatie is nog altijd onzeker.

De aantrekkelijkheid van aandelen op de korte termijn is matig vergeleken met kortlopende staatsobligaties
Zo beheren wij onze kernportefeuilles
Vasthouden aan behoudende positionering
Met het oog op het onzekere economische landschap handhaven we onze huidige positionering. Voorlopig houden we dus een hogere weging aan in hoogwaardige obligaties, defensieve Amerikaanse en Europese aandelen en aandelen uit Azië-Pacific (inclusief Japan).

Tegen onze verwachtingen in blijven aandelen uit Azië-Pacific achter op wereldwijde aandelen. Japanse, Taiwanese, Zuid-Koreaanse en sinds kort Indiase aandelen presteren goed, maar Chinese aandelen vallen tegen. Trok de economische activiteit na de pandemie nog aan in China, inmiddels zakt deze in. Dit wordt veroorzaakt door een wereldwijde neergang in de industrie en hernieuwde zwakte op de vastgoedmarkt.

Desondanks zijn we nog steeds positief gestemd over aandelen uit Azië-Pacific. In vergelijking met het Westen heerst er geen inflatoire druk en dat betekent dat centrale banken in deze regio hun economieën kunnen ondersteunen door de rente laag te houden, zonder het risico op toenemende inflatie. In combinatie met de relatief aantrekkelijke waarderingen vormt dit de basis van onze positieve vooruitzichten, vooral in het licht van onze licht defensieve positionering.

Binnen de categorie vastrentende waarden houden we de obligatiemarkt van het VK scherp in de gaten. De lonen stijgen sterk in het VK en de kerninflatie neemt toe, waardoor de BoE gedwongen zou kunnen worden om de rente te verhogen naar 6%. Dit betekent dat Britse staatsobligaties aantrekkelijker worden. Op het moment van schrijven is de rente op staatsobligaties hoger dan het dividendrendement op de FTSE 100.

Sinds het begin van 2023 blijven onze kernportefeuilles goed presteren, gedreven door de strategische allocatie naar aandelen en obligaties. Ondanks de positieve resultaten blijven we terughoudend in onze verwachtingen voor de komende 12 maanden. We behouden onze voorkeur voor hoogwaardige obligaties ten opzichte van risicovolle beleggingen als aandelen en high-yield obligaties.

Staatsobligaties
Tactical_positionning_for_government_bonds
Krediet
Tactical_positionning_for_credit
Aandelen
Tactical_positionning_for_equities
Liquideiten & Goud
Tactical_positionning_for_cash_gold
Wij nemen de tijd om te luisteren
We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

Onze andere publicaties:
Een nieuwe marktcyclus
Een nieuwe marktcyclus

JUNI 2023
Verschillen in groeidynamiek tussen regio's worden steeds duidelijker en we verwachten dat marktcycli uit elkaar gaan lopen.

Lees meer
Rentepiek in zicht
Rentepiek in zicht

MEI 2023
De economische groei in de VS vertraagt, veert op in China/Azië en Europa zit ertussenin. Wij verwachten dat de wereldwijde groei en inflatie geleidelijk zullen afnemen, waardoor het einde van de renteverhogingen door de centrale banken van de ontwikkelde markten in zicht komt

Lees meer
Westerse obligaties en Oosterse aandelen
Westerse obligaties en Oosterse aandelen

APRIL 2023
In het eerste kwartaal van 2023 stelden beleggers en beleidsmakers hun visie op de wereldwijde economische omstandigheden bij. Nu China verder opengaat en het Westen worstelt met inflatie en volatiele markten beginnen asynchrone cycli te ontstaan.

Lees meer
Obligaties zijn terug
Obligaties zijn terug

FEBRUARI 2023
Na een van de slechtste jaren in de recente geschiedenis van de obligatiemarkten hebben hoogwaardige staatsobligaties de weg terug omhoog gevonden en vinden we dat ze goede rendementen bieden tegen relatief lage risico's.

Lees meer

Dit document is bedoeld als marketing materiaal. Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. (“Quintet”), een vennootschap opgericht naar Luxemburgs recht. Quintet is gevestigd aan Boulevard Royal 43, L-2449 te Luxemburg en is ingeschreven in het Luxemburgse ondernemingsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) met nummer B 6.395. Quintet staat onder toezicht van de ECB en de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). 

Dit document heeft uitsluitend een informatief karakter, vormt geen individueel (fiscaal of beleggings)advies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op dit document. In geval een product, dienst of advies wordt genoemd, kan dit alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie. Alle (fiscale of beleggings)beslissingen op basis van de genoemde informatie zijn voor uw rekening en risico. U dient zelf te (laten) bepalen of het product of de dienst voor u geschikt is. Quintet en haar werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van (een deel van) dit document.

De opgenomen informatie is aan veranderingen onderhevig en Quintet heeft na de publicatiedatum van de tekst geen verplichting om de informatie overeenkomstig aan te passen of daarover te informeren.

Als de lening/het krediet wordt uitgedrukt in een andere valuta dan uw basisvaluta, kunnen wisselkoersschommelingen van invloed zijn op het te betalen bedrag.

Quintet is houder van het auteursrecht op de inhoud van dit document, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is niet toegestaan om de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te vermenigvuldigen of verder te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Quintet In het privacy statement op onze website staat hoe wij met uw gegevens omgaan (https://www.quintet.com/en-gb/data-protection).

Contact us