Client Advisor Assistant

Puilaetco Belgium, Antwerpen, BEL, 2018
Stroke 3Created with Sketch.
< Back to search Apply Now

Functiebeschrijving

 

De succesvolle kandidaat zal deel uitmaken van de commerciële teams en biedt commerciële en/of administratieve ondersteuning aan één of meerdere Client Advisors en Portefeuillebeheerders bij de planning en monitoring van de cliëntenportefeuilles. De rol vormt tevens een belangrijke schakel in het vinden en behouden van nieuwe, duurzame cliëntenrelaties en zorgt ervoor dat de Client Advisors en Portefeuillebeheerders hun taken optimaal kunnen vervullen en een efficiënte en effectieve werkwijze wordt bereikt.

Verantwoordelijkheden

 

 • Onthaal van cliënten op kantoor 
 • Zorg dragen voor een goede communicatie tussen cliënt en Client Advisors / Por-tefeuillebeheerders
 • Voorbereiden van cliëntenbezoeken voor Client Advisors (bv. opmaken van porte-feuilleoverzichten, documenten van de rekening, presentaties) 
 • Monitoring van management tools en voorstellen van overeenkomstige aanpas-singen
 • Ingeven van cliëntengegevens in de verschillende systemen
 • Uitvoeren van administratieve bancaire taken: openen en sluiten van rekeningen, controle van kleine niet-discretionaire rekeningen, controle van debet rekeningen, intrestberekening, inning van commissielonen, opvolging en monitoring compli-ance topics zoals MiFID risicoprofiel, know your customer, …  
 • Uitvoeren van beursorders: doorgeven van beursorders, controle van de verrich-tingen op effecten, controle en uitvoering van de effectenoverdrachten (van en naar Puilaetco), beheer van beursorders 
 • Vanuit een administratief oogpunt interne en externe regels en reglementeringen opvolgen en respecteren waaronder compliance, risk, enz. 
 • Meewerken aan organisatie van cliënten events en opvolging commerciële acties 
 • Algemene administratieve ondersteuning leveren als spil in het Client service team 
 • Proactief cliënten contacteren om dossiers administratief up to date te houden 
 • Cliënten contacteren om afspraken in te plannen met private banker/portfolio manager 

Kennis en Ervaring

 

 • Bachelor diploma is vereist aangevuld met relevante werkervaring in de financiële sector (ervaring in Private Banking is niet vereist)
 • Het bezit van een PCP-attest (Wet Willems - dienstver-lening in de banksector) of erkend diploma voor een PCP (Persoon in contact met het publiek) functie of bereidheid dit te behalen.
   

Vaardigheden

 

 • Analyseren: kritisch beoordelen van informatie die essentieel is om hiaten en tekortkomingen te identificeren. Het gaat erom inzicht te verwerven in oorzaak- en gevolgrelaties en het essentiële van het bijkomstige te onderscheiden
 • Probleemoplossend handelen: het aanpakken van de uitdagingen door gunstige oplossingen op proactieve wijze te implementeren. Het gaat om het beheren van tijd en kosten in dit proces.
 • Werk structureren: het zelfstandig uitvoeren van meerdere taken binnen een bepaald tijdskader. Het gaat om het stellen van prioriteiten en deze aanpassen aan veranderende omstandigheden
 • Klantentevredenheid maximaliseren: luisteren naar en anticiperen op klantenbehoeften en het bieden van gunstige oplossingen en een uitstekende dienstverlening aan de klant. Opbouwen van lange termijn relaties die zijn gebaseerd op loyaliteit en vertrouwen
 • Samenwerken: openlijke uitwisseling van informatie en succesvolle oplossingen binnen het team / interne netwerk. Het gaat erom gemeenschappelijke doelstellingen te identificeren en geschillen met collega’s bij te leggen
 • Communiceren: correct overbrengen van informatie en meningen, op een gestructureerde manier (zowel mondeling als schriftelijk) en in overeenstemming met vastgelegde regels en procedures. Het gaat erom feiten, cijfers en incidenten correct te rapporteren 

 

Technische kennis

 

 • Interesse in en kennis van de financiële markten en instrumenten en het beursgebeuren
 • Kennis van software: Windows Office (Excel, Power Point, Word), Microsoft Outlook
   

Talenkennis

 

 • Zeer goede kennis van het Nederlands
 • Goede kennis Engels en/of Frans 
< Back to search Apply Now