Medewerker Business Management

InsingerGilissen, Amsterdam, NLD, 1017 BV
Stroke 3Created with Sketch.
< Back to search Apply Now

Doel van de functie

 

Het adviseren en ondersteunen van het senior management Private Banking bij de uitvoering van (data-) analyses, het doen van controles, bijdragen aan projecten, het uitwerken en bewerken van commerciële 

concepten zodanig dat een éénduidig beleid en uitvoering binnen de afdeling Private Banking wordt toegepast. 

De medewerker Business Management is werkzaam op strategisch en beleidsmatig niveau. Conceptueel vermogen is vereist om (complexe) beleidsmatige vraagstukken te kunnen behandelen. Stelt strategie- en beleidsdocumenten op, op basis van vastgestelde beleidsuitgangspunten. Levert voorstellen voor verbeteringen ten aanzien van governance en organisatievraagstukken en kan zo nodig de rol van projectleider voor lijnprojecten vervullen.

Resultaatgebieden

 

Bewaken en verbeteren van bedrijfsprocessen 

De medewerker Business Management ondersteunt senior management Private Banking op vakinhoudelijk gebied. 

 

Kernactiviteiten:  

 • stelt rapportages op t.b.v. het senior management Private Banking 
 • uitvoering van de eerstelijns monitoring en risicobeheersing van bedrijf kritische processen. 
 • heeft een (gedelegeerde) verantwoordelijkheid voor en is verantwoordelijk voor het tijdig afhandelen van tweede- en derdelijns vragen m.b.t. risicodiscipline ’s 
 • levert een bijdrage aan het initiëren, ontwikkelen, formuleren, realiseren en evalueren van 
 • acquisitieplannen en marktbewerkingsplannen die leiden tot het vergroten van het 
 • marktaandeel en een structurele batenverhoging 
 • levert een bijdrage aan het jaarplan en de daarin gehanteerde doelstellingen 
 • bereidt Rfc’s binnen het werkgebied Private Banking voor, als ook presentaties en interne 
 • beleidsmemo’s 
 • draagt zorg voor het maken en actueel houden van procesbeschrijvingen 
 • zorgt voor afstemming (indien nodig) binnen Quintet 
   


Beleidsondersteuning en ontwikkeling 

De medewerker Business Management levert een bijdrage aan het realiseren van het vastgestelde operationeel beleid m.b.t. een hoogwaardige dienstverlening aan cliënten binnen de doelgroep 

 

Kernactiviteiten: 

 • levert een bijdrage aan de ontwikkeling, formulering en vaststelling van het operationeel en tactisch beleid van Private Banking binnen de geformuleerde kaders 
 • levert een bijdrage aan de implementatie van de geformuleerde strategie en jaarplan 
 • inventariseert en analyseert (complexe) gegevens op het gebied van private banking signaleert mogelijkheden m.b.t. kwaliteit- en efficiencyverbetering voor processen en systemen en vertaalt bevindingen naar verbeteringsvoorstellen 
 • is verantwoordelijk voor de verwerking van informatie op cijfermatig gebied, m.b.t. desk research en concurrentie analyses 
 • voert analyses uit op het gebied van concurrentiepositie en verricht marktonderzoek m.b.t. de opbouw en tariefstelling van het concurrerende aanbod op de markt 
 • werkt zaken uit aan de hand van modellen en rekenschema's 
 • participeert in projecten die het private banking gebied betreffen 
 • heeft een gedelegeerde verantwoordelijkheid en bevoegdheid in projecten binnen de geformuleerde kaders en afspraken 
 • is verantwoordelijk voor de interne afstemming van gemaakte operationele afspraken met Private Banking, ICT, PMO en Operations en andere relevante afdelingen (indien nodig ook binnen Quintet) 

Kennis

 

 • Academisch/HBO werk- en denkniveau 
 • grondige kennis van processen, procedure, producten en systemen binnen de bank 
 • kennis van actuele ontwikkelingen binnen de doelgroep/klantgroep (wet- en regelgeving) 
 • gebruik van Excel in verband met het analyseren en opleveren van data. 

Attributes and Qualities

 

 • minimaal 5 jaar relevante werkervaring 
 • communicatief vaardig, doortastend en proactief 
 • kan zelfstandig werken, neemt initiatief en is flexibel 
< Back to search Apply Now