Hoofd Business Management

InsingerGilissen, Amsterdam, NLD, 1017 BV
Stroke 3Created with Sketch.
< Back to search Apply Now

Doel van de functie

 

Als hoofd business management stuur je team deskundige medewerkers aan die de front office en het senior management Private Banking ondersteunen en adviseren bij:

- de uitvoering van (data-) analyses 
- de controles
- het opstarten en implementeren van projecten
- het uitwerken en verbeteren van commerciële concepten 

Het hoofd Business Management is verantwoordelijk voor het dagelijks aansturen, enthousiasmeren en coördineren van het Business Management team. Ook vormt het hoofd Business Management het gezicht en aanspreekpunt voor operationele aangelegenheden en specifieke projecten. Vanuit deze hoedanigheid maakt het hoofd Business Management deel uit van diverse overlegstructuren binnen de Front Office en kan hij/zij bij gelegenheden de front office vertegenwoordigen. Dit geldt ook voor overlegstructuren binnen Quintet Europe. Als veranderingsgezinde manager  ben je werkzaam op strategisch en beleidsmatig niveau. Conceptueel vermogen is vereist om (complexe) beleidsmatige vraagstukken te kunnen behandelen. 
 

Verantwoordelijkheden

Voeren van management over team Business Management 

Het Hoofd Business Management is vanuit het management Front Office eerste aanspreekpunt voor operationele aangelegenheden. 

Kernactiviteiten: 

•    Dagelijks aansturen, enthousiasmeren en coachen van medewerkers Business Management. Dit inclusief het voeren van (half)jaarlijkse beoordelingsgesprekken met medewerkers, sollicitatiegesprekken etc. 
•    Het vertegenwoordigen van de Front Office in bepaalde (nader te bepalen) overlegstructuren


Beleidsondersteuning en ontwikkeling 

Het Hoofd Business Management levert een bijdrage aan het realiseren van het vastgestelde operationeel beleid m.b.t. een hoogwaardige dienstverlening aan cliënten binnen de doelgroep. 

Kernactiviteiten: 

•    levert een bijdrage aan de ontwikkeling, formulering en vaststelling van het operationeel en tactisch beleid van Private Banking binnen de geformuleerde kaders 
•    levert een bijdrage aan de implementatie van de geformuleerde strategie en jaarplan 
•    inventariseert en analyseert (complexe) gegevens op het gebied van private banking signaleert mogelijkheden m.b.t. kwaliteit- en efficiencyverbetering voor processen en systemen en vertaalt bevindingen naar verbeteringsvoorstellen 
•    is verantwoordelijk voor de verwerking van informatie op cijfermatig gebied, m.b.t. desk research en concurrentie analyses 
•    voert analyses uit op het gebied van concurrentiepositie en verricht marktonderzoek m.b.t. de opbouw en tariefstelling van het concurrerende aanbod op de markt 
•    werkt zaken uit aan de hand van modellen en rekenschema's 
•    participeert in projecten die het private banking gebied betreffen 
•    heeft een gedelegeerde verantwoordelijkheid en bevoegdheid in projecten binnen de geformuleerde kaders en afspraken


Bewaken en verbeteren van bedrijfsprocessen
Het hoofd Business Management ondersteunt senior management Private Banking op vakinhoudelijk gebied.

Kernactiviteiten: 

•    stelt rapportages op t.b.v. het senior management Private Banking
•    uitvoering van de eerstelijns monitoring en risicobeheersing van bedrijf kritische processen.
•    heeft een (gedelegeerde) verantwoordelijkheid voor en is verantwoordelijk voor het tijdig afhandelen van tweede- en derdelijns vragen m.b.t. risicodiscipline ’s
•    levert een bijdrage aan het jaarplan en de daarin gehanteerde doelstellingen
•    bereidt Rfc’s binnen het werkgebied Private Banking voor, als ook presentaties en interne beleidsmemo’s
•    draagt zorg voor het maken en actueel houden van procesbeschrijvingen
•    zorgt voor afstemming (indien nodig) binnen Quintet
•    Inventariseert ideeën voor procesverbeteringen

Kennis en ervaring

•    Academisch/HBO werk- en denkniveau. 
•    Grondige kennis van processen, procedure, producten en systemen binnen de bank. 
•    Kennis van actuele ontwikkelingen binnen de doelgroep/klantgroep  
•    Ervaring met aansturen van team(s). 
•    Ruim voldoende kennis van wet- en regelgeving en compliance procedures omtrent beleggingsdienstverlening aan cliënten
•    Gebruik van Excel in verband met het analyseren en opleveren van data.
•    minimaal 5 jaar relevante werkervaring
•    Aantoonbare ervaring met het implementeren van verandertrajecten
•    Ervaring met Agile/Lean werkmethodieken
 

Eigenschappen en kwaliteiten

•    Communicatief zeer vaardig, doortastend en pro-actief. 
•    Kan zelfstandig werken, neemt initiatief en is flexibel. 
•    Is in staat om tactische en strategische plannen te ontwikkelen én deze te implementeren. 
•    Natuurlijk overwicht op mensen dat gebaseerd is op kennis en kunde. 
•    Mooie balans tussen denker en doener. 
•    Hands on- mentaliteit. 
•    Ziet het als een uitdaging om het internationale karakter van onze bank als dochter een van Europese Private Bank, verder uit te bouwen. 
•    Accuraat en oog voor detail
•    Oplossingsgericht en anticipeert op veranderingen en komt met verbetervoorstellen ‘see it, say it, fix it’.
•    Een niet te stoppen enthousiasme om iedere dag zaken te verbeteren

Technische Vaardigheden

•    Vaardig met Microsoft systemen (Word, Excel, Outlook en Powerpoint) 

Talenkennis

•    Uitstekende communicatieve vaardigheden in zowel de Nederlandse als Engelse taal

< Back to search Apply Now