Van herstel <br>naar groei

Van herstel
naar groei

Counterpoint 2021 halfjaar update
15 juni 2021 – 18.00 uur

Taal veranderen: English     Deutsch     Français


Altijd voor u klaar, waar u ook bent.
Bij Quintet zijn we er trots op dat we klein genoeg zijn om u echt te leren kennen, maar groot genoeg om u gemakkelijk toegang te geven tot het beste wat de financiële wereld te bieden heeft. Wat uw behoeften ook zijn, wij bieden u objectieve inzichten, advies, producten en diensten op maat van uw persoonlijke doelstellingen. En met kantoren in 50 Europese steden zijn wij er altijd voor u, waar u ook bent. Waarom komt u vandaag niet met ons praten??
neem contact op

Dit webinar is bedoeld als marketing materiaal. Dit webinar is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. (“Quintet”), een vennootschap opgericht naar Luxemburgs recht. Quintet is gevestigd aan Boulevard Royal 43, L-2955 te Luxemburg en is ingeschreven in het Luxemburgse ondernemingsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) met nummer B 6.395. Quintet staat onder toezicht van de ECB en de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Dit webinar heeft uitsluitend een informatief karakter, vormt geen individueel (beleggings)advies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op dit webinar. In geval een product, dienst of advies wordt genoemd, kan dit alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie. Alle (beleggings)beslissingen op basis van de genoemde informatie zijn voor uw rekening en risico. U dient zelf te (laten) bepalen of het product of de dienst voor u geschikt is. Quintet en haar werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van (een deel van) dit webinar.

Quintet is houder van het auteursrecht op de inhoud van dit webinar, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is niet toegestaan om de inhoud van dit webinar geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te vermenigvuldigen of verder te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Quintet In het privacy statement op onze website staat hoe wij met uw gegevens omgaan (https://www.quintet.com/en-gb/data-protection).

Dit webinar is gebaseerd op algemeen bekende en/of door ons betrouwbaar geachte bronnen. Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de gegevens, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dit webinar, voor zover het op die bronnen is gebaseerd. 

Beleggen brengt risico’s met zich mee en de waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Valutaschommelingen kunnen van invloed zijn op het rendement. 

De opgenomen informatie is aan veranderingen onderhevig en Quintet heeft na de publicatiedatum van de tekst geen verplichting om de informatie overeenkomstig aan te passen of daarover te informeren.